О Fra-Ber

Fra-Ber on Itaalias asuv ettevõte, mis asutati 1992. aastal.

Ettevõtte asutaja on hr Franco Berton, kelle ees- ja perekonnanime kasutatakse kaubamärgi nimes, mille moodustavad ees- ja perekonnanimede esimesed tähed. Fra-Beri idee sündis hr Bertoni soovist pakkuda ühiskonnale sotsiaalse tähendusega tooteid.

Autopesulatele mõeldud toodete valmistamise idee sündis Franco Bertoni isiklikest kogemustest, mis pärinevad noorusajast, mil ta aitas autopesulas oma isa. Hiljem täiskasvanuna hakkas ta tööle ühes supermarketite ketis, kus töötas autokaupade osakonnas.

Selles valdkonnas töötades tuli tal idee arendada professionaalsemaid ja spetsiaalseid tooteid, mis vastaksid klientide spetsiifilisematele vajadustele. See mõte haaras teda niivõrd, et ta hakkas keemiat õppima. Nii algas tema töö keemikuna, mille käigus töötas ta välja mitmeid tuntud koostisi, mis hiljem said aluseks Fra-Beri äri arengule. Need koostised on patenteeritud ja kaitstud Fra-Beri konkurentide eest.

Täna tegutseb Fra-Ber enam kui 60 riigis, ekspordib 60% oma toodetest ja naudib klientide usaldust üle kogu maailma. Vaatamata edule, jätkab Fra-Ber edasiliikumist, katsetamist ja täiustamist.

Fra-Ber – kõrged kvaliteedistandardid

Fra-Ber on tuntud oma püsivalt kõrge kvaliteedi poolest. Ettevõte pakub klientidele tooteid, mis on puhastusvahendite turul juhtival kohal tänu terviktsüklilisele tootmisele, mis toimub ainult ettevõtte rajatistes ilma vahendajaid kaasamata. Toodangu loomisprotsessi iga etapp on rangelt keskendunud kõrge kvaliteedi ja jõudluse tagamisele. Arendusprotsess algab ettevõtte laborist, kuhu teave saabub otse ja kus see kohe uuteks koostisteks muudetakse.

Fra-Ber valdusettevõttes on ka laboratoorium ja spetsiaalsed seadmed järgmiste asjaolude kontrollimiseks:

Sissetulevate ja väljaminevate materjalide kvaliteet
Tootmisprotsessi juhtimine
Pakkematerjalid
Müügieelne testimine

Seetõttu arendab Fra-Ber aktiivselt tootmise juhtimissüsteemi, mis on valmis pidevalt klientide vajadusi täitma.

Teaduslik lähenemine ja trendiloojad

Tee arenguni on innovatsioon. Tänu teadusuuringutele säilitab Fra-Ber hea tulemuse ja suudab edasi liikuda.

Teadusuuringud ja innovatsioon on meie tegevuses kesksel kohal nii alg- kui ka lõppetapis. Meie käsutuses on juhtiv uurimiskeskus, mille ülesanne on muuta prototüüp lõpptooteks – usaldusväärseks, tõhusaks ja ohutuks vahendiks autode, mootorrataste, laevade ja ka kodude puhastamiseks.

Meie ettevõtte peamine ülesanne on puhastusainete ja detergentide ning materjalide omaduste mitmekesisuse tagamine, nende regulaarne uuendamine. Teadusuuringud, mida teeme, on jaotatud etappideks ja analüüsideks ning me hindame oma tegevuse käigus kogutud kogemuste pagasit, mis on aluseks meie ettevõtte tulevasele strateegilisele arengule. Iga etapi tulemusi analüüsitakse, vahetatakse kogemusi ja lõpuks anname meie lõpliku hinnangu. Nii ja ainult nii saame püstitada trende keemiatoodete üldise massi hulgas, seada kõrged kvaliteedistandardid ja täita muutuvaid nõudeid puhastusteenuste, hügieeni- ja energiasäästuvaldkonnas.

Laitmatu Itaalia stiil

Fra-Ber jäljendamatut stiili väljendab märk „Toodetud Itaalias“.

Fra-Beri missioon on otsida täiustatud kaasaegseid lahendusi. Neid lahendusi rakendatakse mitte ainult valmistoodete koostisele, vaid ka pakendikujundusele ja ettevõtte kaubamärgile tervikuna. Uusimate disaini- ja reklaamilahenduste kasutuselevõtu ülesanne on antud turundusosakonnale.

Turundajad ja nende meeskond püüavad pidevalt leida loomingulisi ideid, et neid igas tootes väljendada. Seega võimaldatakse sündida uuel tootel, mis on igas mõttes suurepärane: alates materjalidest ja kujust kuni tehnoloogia ja kujunduseni, sealhulgas pakendini.

Loomulikult teeb turundusosakond koostööd reklaamiekspertidega, et tutvustada Fra-Beri tooteid kõige tõhusamate meetoditega, mis suurendavad Fra-Beri bränditeadlikkust erineva publiku seas.

Fra-Beri tegevus Eestis

Fra-Ber ettevõtte tooteid tutvustati Eestis 2009. aastal ja autopesulate operaatorid, detailingumeistrid ning tavakasutajad ja kvaliteetse kodukeemia ning autokeemia asjatundjad võtsid need soojalt vastu.

Tänu keemiakaupade laiale valikule kasutatakse Fra-Beri tooteid paljudes tööstusharudes. Alates puhtuse ja hügieeni säilitamisest kodus, vastates restoranidele ja hotellidele seatud kõrgeimatele nõuetele ning lõpetades sellega, et tooted katavad täielikult autopesulate ja detailingumeistrite vajadused.